~Pleurothallis alpina Ames 1923 - See Pleurothallis sicaria Lindl 1849 Photo courtesy of James E. Zablotny and his Pleurothallid Page

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------