~Pleurothallis caespitosa Barb. Rodr. 1877 - See Pleurothallis luteola Lindl. 1841

SECTION Pleurothallis SUBGENUS Acianthera (Scheidw.) Luer 1986

Photo courtesy of Dale and Deni Borders.

Flower Closeup

Photo courtesy of Danny Lentz , plant grown by Atlanta Botanical Garden

to

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------