Stelis Sp. Mexico Photo courtesy of Noble Bashor

Chiapas Mx., 1372m elev. Montebellos Lakes area, epiphytic.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------