~Tainia sutepensis (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitin. 1959 - See Tainia angustifolia (Lindl.) Benth. & Hook.f. 1883 Photo courtesy of David Kuehn

Common Name The Doi Sutep Mountains Tainia [Thailand]

Flower Size 1.5" [3.75 cm]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------