Pleurothallis alborosea (Kraenzl.) Porto & Brade 1935 SUBGENUS Acianthera SECTION Tomentosae Luer 1986

Photo by Roberto Martins

Common Name The White and Rose Colored Pleurothallis]

Flower Size

Found in Parana state of Brazil as an epiphyte

Synonyms Acianthera alborosea (Kraenzl.) Luer 2004; *Octomeria alborosea Kraenzl. 1921

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ; Pleurothallids Neotropical Jewels Vol 1 Karremans & Viera 2020 as Acianthera alborosea photo fide

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------