SUBGENUS Acianthera

These are either misfits or I cannot section them

 1. Pleurothallis adeodata [P. Ortiz, O. Pérez & E. Parra] comb novo Pfahl 2012 Colombia

 2. Pleurothallis barthelemyi Luer 1994 publ. 1995 French Guiana

 3. Pleurothallis biceps Luer & Hirtz 1996 Ecuador

 4. Pleurothallis bilobulata [Zambrano & Solano] in ed Ecuador

 5. Pleurothallis crassilabia Ames & C.Schweinf. 1925 Costa Rica

 6. Pleurothallis denticulata Cogn. 1909 Cuba

 7. Pleurothallis deserta Luer & R. Vásquez 1999 Ecuador & Bolivia

 8. Pleurothallis echinosa [Luer & Toscano] in ed. Brazil

 9. Pleurothallis ellipsophylla L.O.Williams 1942 Costa Rica and Panama

 10. Pleurothallis erythrogramma Luer & Carnevali 1993 Ecuador and Peru

 11. Pleurothallis esmeraldae Luer & Hirtz 1996 Ecuador

 12. Pleurothallis eximia L.O.Williams 1942 Mexico

 13. Pleurothallis juxtaposita Luer 1991 Panama

 14. Pleurothallis krahnii [Luer & Vásquez] comb novo Pfahl 2013 Bolivia

 15. Pleurothallis marquesii [Luer & Toscano] in ed. Brazil

 16. Pleurothallis mendozae [Luer] comb. novo. Pfahl 2013 Bolivia

 17. Pleurothallis nanella Luer & Hirtz 2003 Ecuador

 18. Pleurothallis pazii [Luer ] comb novo Pfahl 2013 Colombia

 19. Pleurothallis purpurascens Luer & Hirtz 1996 Ecuador

 20. Pleurothallis odontotepala Rchb.f. 1865 Cuba Jamaica

 21. Pleurothallis papulifolia Luer 1999 Cuba

 22. Pleurothallis zumbae Luer & Hirtz 2003 Ecuador

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------